ເອັ​ສ-ທຸ​ລະ​ກິດ

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກເຮົາ

ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ S-Business

S-Business Group (sBiz) was established in 2009 and jointly by S-Business Accounting Co., Ltd a joint venture of S-Advanced Software Co., Ltd and KS Enterprise Info Solutions Co., Ltd, and a group of highly-experienced executives in the accounting services including auditing, tax planning, business register, bookkeeping, payroll outsourcing, work permit and other accounting related service. The company has been established and we have a team of professional accountants. and a group of highly-experienced executives in the computer and technology field. And With years of experience in developing software, accounting for more than 12 years, today steps into the Lao Accounting Software Applications Certificate by Accounting Department of the Ministry of Finance to make your bookkeeping is simplified, easy to work. The underpinning of our service delivery is our perseverance to provide and develop fully integrated, cutting-edge technology-based business. By embedding new ideas and initiatives into all aspects of our products and services, we are being able to better and special value proposition to our diverse customers. To actualize our determination, “S-BUSINESS GROUP” is divided its businesses into 4 major units: 1. Accounting Auditing and Taxation Services 2. Information Technology (IT) Equipment and Supplies 3. Accounting for Computer Software Development 4. Sustainable Agricultural Development for Food Security

Learn More

ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຂອງ​ພ​ວກ​ເຮົາ

ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຂອງ​ພ​ວກ​ເຮົາ


Learn More

ບໍລິສັດ ເອັສ-ແອດວານ ຊອບແວ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເອັສ-ທຸລະກິດການບັນຊິ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເຄເອັສ ເອັນເຕີພາຍ ຈຳກັດ

ລະ​ບົບ​ສະ​ມາ​ຊິກ

ກິດ​ຈ​ະ​ກຳ ຂ່າວ​ສານ